Sweden    aktualiteter kultur tradition medicin kalenderfakta   Presservice » artiklar & bilder
 

NOTISA
Notisa.se
Notisa.com
 
Copyright Notisa © 2009 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:

Notisa home 
Nyheter
Aktuellt
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Rese ABC
Väder och rymd
Radio TV
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC

@-kontakt  
NORDICSITE
Webmagasin
 
NORDICBIZ
Nordic biz to biz
 
NOTISA
Hälsa kalenderfakta och mediebyrå
NORDICSHOP
Webshop
 
SWEDENSITE
Svensk portal
Swedish Gateway
 
SWEDENSITE.NET
webdesign
DESIGN SWEDEN
Svensk design
SWEDENSHOP
Webshop
 
SWEDENSPORT
Svensk sport 
SUND1
Region Malmö Köpenhamn
GRINDSLANTEN
webbgalleri med inriktning på folklig kultur
HEMHUS
Hus och hem i miljö och hälsoperspektiv
LYCKAN
Tursajten

 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives. 

Blixtkatarr Ryska snuvan och Spanskan -
 
 
 
 
 

 
Tidigare rubriker 
» NOBEL 
» ASTRID LINDGREN 100 ÅR  
» INGMAR BERGMAN  
 

MELODIFESTIVALEN 2008 

Den första Europeiska melodifestivalen hölls år 1956 i Schweiziska Lugano. Sverige deltog i tävlingen första gången år 1958. Alice Babs sjöng det svenska bidraget "Lilla Stjärna". På den tiden kallades evenemanget allmänt schlagerfestivalen.

Länk till Svts specialsida

Länk till Eurovision Song Contest 2008

 
Inger L. Söderberg-Lidbeck
E-post:
Copyright Notisa © 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya svininfluensan Aktuella länkar.
Smittskyddsinstitutets hemsida om influensa
 Who Flu.net 
 

Blixtkatarr Ryska snuvan och Spanskan - Den föränderliga Influensan hade många namn

Text: Inger Lin Söderberg-Lidbeck.
Samtligt material omfattas av Notisa Bildarkivets copyright © 2009. Otillåten publicering debiteras.

Vid slutet av 1880-talet och under 1890-talets inledning drabbades stora delar av Europa av den sk "ryska snufvan". Sjukdomens dödlighet varierade mellan ca 1-3 %.

Den ryska snuvan drabbade även Sverige. Stadsläkare och provinsialläkare i hela riket rapporterade uppgången av insjuknade till länsstyrelserna. Symptomen var typiska: den hastigt påkommande sjukdomskänslan med kroppsvärk och smärtor i korsryggen, dov huvudvärk, frossbrytningar och symptom från svalg och luftvägar. I samband med den ryska snufvans framfart återuppväcktes gamla idéer om miasma och kontagium. Anhängare av miasmans förklaringsmodell hävdade att influensan i likhet med andra periodiskt uppflammande sjukdomar förorsakades av försvagning av det allmänna hälsotillståndet. Ryska snufvan hade enligt denna förklaringsmodell uppkommit i Asien där aktuella naturkatastrofer med översvämningar och flodvågor under år 1888 hade ödelagt tätbefolkade områden. Sjukdomen hade därifrån genom odörer, jäsningsprocesser och ohälsosamma utdunstningar med vind och väderlek spridit sig till den övriga världen.

De som trodde på teorin om kontagium ifrågasatte inte uppfattningarna om att ryska snufvan hade sin uppkomst i Asien. Men de hävdade i motsats till miasmatikerna att sjukdomens spridning var beroende av uppkomsten av ett smittämne som överfördes från djur till människa eller från människa till människa.

Det finns olika uppfattningar om huruvida influensan alltid har följt människan genom århundradena eller om den är ett relativt senkommet gissel. Under medeltiden var influenza en beteckning som användes beträffande olika sjukdomar.

Vid denna tid ansåg man att samtliga allvarliga sjukdomar med alarmerande symptom och som uppträdde sporadiskt var resultatet av himlakropparnas påverkan - influens - på kroppens vätskor. Därför inordnades de alla under kategorin influentza, vilket antydde att det var planeterna som påverkade jordemänniskornas hälsa och välbefinnande. Med tidens tillväxande kunskap om sjukdomarna avskiljdes ett ökande antal sjukdomar från himlakropparnas inverkan. Influensan kvarstod dock eftersom dess sporadiska angrepp uppfattades som godtyckligt och gåtfullt.

Redan under 1730-talet användes begreppet influenza som diagnos av läkare. Blixtkatarr och grippen var också vanliga som benämningar på sjukdomen. De vanligaste behandlingarna som föreskrevs av tidens läkare var blodiglar applicerade på bröst och hals samt kamferdroppar och kinasalt för invärtes bruk. Det förekom även att läkare rekommenderade kalla fotbad och våtvarma omslag.

Influensans smittämne var fortfarande okänt när nästa pandemi svepte över världen under våren och sommaren 1918. En tidigare okänd form av influensa rapporterades grassera Spanien under i månadsskiftet april/maj 1918. De första fallen beskrevs ingående i spanska tidningar vilket resulterade i att sjukdomen felaktigt uppfattades som en spansk angelägenhet.

Läkarna konstaterade att sjukdomen hade likheter med den "Ryska snufvan" eller "Ryska flunsan" som år 1889-91 utbredde sig i Europa.

I Sverige upptäcktes de första fallen under försommaren 1918. I tidningarna meddelades goda råd mot den förhärjande influensan. Det förekom även spekulationer om att den svåra sjukdomen inte var av samma art som den ryska snuvan utan att den var en ny sorts lungpest.

Trots att flertalet läkare talade om smittämnet som "influensabacillen" var man medveten om att traditionell infektionsbehandling inte fungerade i samband med spanska sjukan. Vid ett av Läkaresällskapets sammanträden i Stockholm under hösten 1918 hävdades till och med att överdosering av acetylsalicylsyrepulvren hade förorsakat många av spanska sjukans dödliga lunginflammationer.

Andra medel som få läkare rekommenderade men som hade högt anseende bland allmänheten var s.k. kinakapslar (Cloret.Chinic eller Sulf.chinic) och konjak i stora doser. Det förekom även att man kurerade sig med kamfer, fläderte och kamomillte.

Samtidigt som tidningarna rapporterade om spanska sjukans spridning i landet tömdes apotekens lager av salicylpulver, kinin och kamfer. Trots att apoteken införde ransonering var preparaten helt slutsålda under långa tider.

Känslan av maktlöshet inför sjukdomen var påtaglig både bland läkare allmänhet. Enligt tidens beräkningar drabbades mellan 9 och 11% av Sveriges befolkning av spanska sjukan. I övriga världen var antalet sjuka mer än 500 miljoner människor. Hur många som dog kan inte fastställas exakt men siffror mellan 15 och 40 miljoner döda brukar nämnas i sammanhanget.

Numer aktualiseras "flunsan" vart och vartannat år när den återkommer i mer eller mindre lindriga varianter. Eftersom många förväntar sig att en ny influensapandemi av samma dignitet som "Ryska snuvan" under 1889-1891 eller "Spanska sjukan" under 1918-20 åter skall drabba mänskligheten, befinner sig influensasjukdomarna alltid i fokus.

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten. Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)
  

 
VAR DET ROLIGARE FÖRR?

Svar på tal.

Hon: Alla säga att min dotter har fått sin skönhet från mig.
Han: Jag tycker att det var mycket ovänligt av henne att taga den i från er. 

 
 
 

 

Inte första gången Om jätten och upphovsrätten

 
 
 
 
Kvällsstidningar
AFTONBLADET
EXPRESSEN
Kvällsposten
Din dagstidning på nätet
A
Alekuriren Älvängen
Al Muhajer Malmö
Arbetarbladet Gävle
Arvika Nyheter
ATL Lantbrukets affärstidning
Avesta Tidning
B
Barometern Kalmar
Blekinge Läns Tidning
Borås Tidning
Bohusläningen
Bergslagsposten NA
C
Corren
D
Dagbladet Sundsvall
Dagen
Dagens Nyheter DN
Dala-Demokraten
Dalarnas Tidningar
Din röst i Sollentuna
E 
Enköpings-Posten
E-Nytt Ekerö
Eskilstuna-Kuriren
F 
Falu-Kuriren DT
Filipstads Tidning
Finnveden nu
Flamman Vänstern
Folket Eskilstuna
Folkbladet Norrköping
Fryksdals-Bygden
G 
Gefle Dagblad
Gotlands Allehanda
Gotlandska
Göteborgs-Posten GP
H 
Hallands Nyheter
Hallandsposten
Haparandabladet
Helsingborgs Dagblad HD
Hudiksvalls Tidning HT
Hällekis-Kuriren
Höglandsnytt
J 
Jnytt
Jönköping Nu
K 
Kalmar Läns Tidning
KalmarPosten
Karlskoga Tidning
Karlskoga Kuriren
Katrineholms-Kuriren
Kinda-Posten Vimmerby
Kristdemokraten
Kristianstadsbladet
Kungsbacka Tidning
Kungälvs-Posten
Kyrkans Tidning
L 
Landskrona Direkt
Lerums Tidning
Lidingö Tidning
Linköpings Tidning
Ljungskile Nyheter
Ljusdals-Posten
Ljusnan
Lokala nyheter Stor-Stockholm
Lokaltidningen.net
Lysekilsposten
Läns-Posten Örebro
Länstidningen Södertälje
Länstidningen Östersund
M 
Magazin 24 Köping Arboga Kungsör
Metro
Mitt Karlskrona
Motala Vadstena Tidning
Mölndals-Posten
 
 
TID 
Universal Calendar 
World Clock 
Tidzonomvandlare 
 
 
VÄDRET
SMHI väderprognoser 
Väder i Sverige Foreca
Temperatur.nu
TV4 vädret
 
 
All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)
   
KALENDERFAKTA /CALENDAR FACTS 
Januari/January 
Februari/February
Mars/March
April 
Maj/May
Juni/June
Juli/July 
Augusti/August
September
Oktober/October
November
December
I backspegeln
Namnsdagar /Name Days
Helgondagar/Saints' Feast Days
Nobel 
Marknader/Fairs
Copyright Notisa © 2008 
 
 
 
 
 
 
Din dagstidning på nätet
N
Nacka Värmdö Posten
NA Nerikes Allehanda
Norra Halland
Norra Skåne
Norra Västerbotten Norran
Norrbottens-Kuriren
Norrköpings Tidningar NT
Norrländska Socialdemokraten NSD
Norrtelje Tidning
Nya Kristinehamns-Posten NKP
Nya Lidköpings-Tidningen NLT
Nya Wermlands-Tidningen NWT
Nyheterna Oskarshamn
Nynäshamns-Posten NHP
O
Oskarshamns-Tidningen
P
Piteå-Tidningen
Post och Inrikes Tidningar
Punkt.se Lokaltidningar
R
Realtid.se
S
Sigtunabygden
Skaraborgsbygden
Skånska Dagbladet
Skärgårdsbryggan
Smålandsposten
Sollentunajournalen
ST tidningen Stenungsund
Stockholms City
Stockholms Fria Tidning
Sundsvalls Tidning ST
Svenska Dagbladet Svd
Sydsvenska Dagbladet
Sydöstran
Säffle -Tidningen
Södermalmsnytt
Södermanlands Nyheter
T
Tranås-Posten
Trelleborgs Allehanda
TTela.se
U
Uddevalla-Posten UP
Ulricehamns Tidning
Uppsala Direkt
Uppsala Nya Tidning
V
Vestmanlands Läns Tidning VLT
Vi i Vasastan
Whigsnews
Vimmerby Tidning
Vårt Kungsholmen
Värmlands Folkblad VF
Västerbottens Folkblad VF
Västerbottens-Kuriren VK
Västerviks-Tidningen VT
Västerås Tidning
Växjöbladet Kronobergaren VK
Y
Ystads Allehanda
Ö
Ölandsbladet
Örnsköldsviks Allehanda
Östgöta Correspondenten
Östran Kalmar
Östersunds Posten ÖP
Övriga tidningar
Dagstidningar.nu
Kungliga Biblioteket
 
TV program
På TV i dag Svd
Dagenstv.com
Tv.nu
TVguide Swedb
 
Radio TV
Rapport på nätet/Play Rapport.se
SR webbradio
Radioplayer.se
 
 
           
 Copyright Notisa © 2009